Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
Ä  
ämne subject
ämnesbeskrivning teaching and research duties
ämnesdidaktik subject didactics
ämnesfördjupning* in-depth subject study
ämneskunskap subject knowledge
ämnesmetodik subject-specific methodology
ämnes- och programutvärdering (se utbildningsutvärdering)  
ämnesprogression (se ämnesfördjupning)  
ämnesspecifik subject-specific
ämnesövergripande (se tvärvetenskaplig)